blog-image

Rasta Life Блог

Същност на живота Rasta

Posted on: October 26th, 2012 by rastaadmin No Comments

Rastalife огледала, отразява, и проекти движение на истинска любов и добра воля на всички. А Rastalife не се определя от, нито ограничава до която и да е религия, раса, културно влияние, географски регион, или социално-икономически статус- Но вместо да, е красиво характеризира със смирение, хармония, простота, и духовно осъзнаване и пробуждане. Построен върху основата на равенството, отношение, and [...]