blog-image

Het Leven van Rasta Blog

De Essentie van Leven van Rasta

Posted on: October 26th, 2012 by rastaadmin No Comments

Rastalife spiegels, weerspiegelt, en projecten een beweging van oprechte liefde en goodwill aan alle. Een Rastalife wordt niet bepaald door, noch beperkt tot een religie, race, culturele invloed, geografische regio, of sociaal-economische status- Maar, is prachtig gekenmerkt door nederigheid, harmonie, eenvoud, en spiritueel bewustzijn en ontwaken. Gebouwd op een fundament van gelijkheid, eerbied, and [...]